სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვისას ჩვენ გთავაზობთ:

*მთლიანი მანქანის, ასევე ნაკრები და სახიფათო (ADR) ტვირთების გადაზიდვას;

*ტვირთების გადაზიდვა „კარიდან -კარამდე“ პრინციპით;

*ვიღებთ პასუხისმგებლობას ტვირთის უსაფრთხოებაზე;

*თქვენი ტვირთი იქნება დაზღვეული მსოფლიოს ნებისიმერ წერტილში;

*თქვენ ტვირთზე მორგებული სქემების შემუშავება და შეკვეთების შესრულება მინიმალური ვადებში.