სახიფათო ტვირთები

“გრინ ლაინი” ასევე გთავაზობთ სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირებას ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებიდან.

სახიფათო ტვირთების კლასიფიკაცია

საშიშროების ტიპის მიხედვით სახიფათო ტვირთები იყოფა ცხრა ძირითად კლასად :

* პირველი კლასი – ფეთქებადი ნივთიერებები;
* მეორე კლასი – აირები;
* მესამე კლასი – ადვილად აალებადი სითხეები;
* მეოთხე კლასი – აალებადი მყარი ნივთიერებები;
* მეხუთე კლასი – მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;
* მეექვსე კლასი – ტოქსიკური და ინფექციური ნივთიერებები;
* მეშვიდე კლასი – რადიოაქტიური ნივთიერებები;
* მერვე კლასი – კოროზიული ნივთიერებები;
* მეცხრე კლასი – სახიფათო ნივთიერებები და ნაკეთობები.