საზღვაო გადაზიდვები

გთავაზობთ საკონტეინერო გადაზიდვებს ყველა მიმართულებით. ჩვენ ყურადღებით ვგეგმავთ საზღვაო სატრანსპორტო გადაზიდვის სრულ ციკლს, დატვირთვის ადგილიდან საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე, ჩვენი ფართო აგენტების ქსელის მეშვეობით.

ჩვენ გთავაზობთ

*გრუპაჟულ საკონტეინერო გადაზიდვებს;

*სრულ საკონტეინერო გადაზიდვებს;

*პორტიდან პორტამდე ტრანსპორტირებას;

*საექსპორტო დოკუმენტაციის დამზადება;

*ტვირთის დაზღვევას;

*ხარისხიანი და სანდო მომსახურების უზრუნველყოფას.