საბროკერო მომსახურება

გთავაზობთ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას როგორც ექსპორტზე, ასევე იმპორტზე.

მომსახურება მოიცავს:

*საექსპორტო დეკლარაციის მომზადება;

*დოკუმენტაციის მომზადება;

*საკონსულტაციო მომსახურება;

*ტვირთის ჩამოსვლამდე საბუთების წინასწარ გადამოწმება.