არაგაბარიტული ტვირთები

არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვას სჭირდება სპეციალური ტექნიკა და ნებართვები, თუმცა გადაზიდვის მთავარ ასპექტს წარმოადგენს საინჟინრო დაგეგმარების ეფექტიანად წარმოება. ჩვენი კომპანია ამ დარგშიც საიმედო პარტნიორობას გაგიწევთ.

* ჩვენ შემოგთავაზებთ ისეთ სერვისს , რომელიც მოიცავს:

*დროისა და ეკონომიკური დანახარჯების მიხედვით ტვირთის მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევას;

*ნებისმიერი სირთულის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოებს;

*აუცილებელი სატრანსპორტო და საორგანიზაციო შეთანხმებებისა და ნებართვების უზრუნველყოფას;

არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირება ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურების პარალელურად საშუალებას გვაძლევს, საკუთარი თავი მივიჩნიოთ სანდო პარტიორად.